מפגש פתוח של פוקולרה – בית סאחור

מפגש פתוח של פוקולרה – בית סאחור

מפגש פתוח של פוקולרה – בית סאחור 800 533 admin
מפגש פתוח של פוקולרה – בית סאחור

מפגש פתוח של פוקולרה – בית סאחור

30 30 people viewed this event.

עם נוכחות הרשויות המקומיות ונציגי החברה האזרחית, ביחד עם נשיאת הפוקולרה, המועצה הכללית, ונציגים מרחבי העולם.

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

12-05-2023

Share With Friends